De får FilmCloud projektstöd våren 2024

Denna omgångs filmare förenas av att de gestaltar kroppens och det fysiskas inverkan på mänskliga relationer och känslor.

Människokroppen har utforskats av konstnärer i alla tider. Det är genom den vi upplever och gestaltar vad det är att leva. I olika tider och skilda kultur laddas kroppen och kroppsdelar med värden som leder till att vissa delar skyls och andra exponeras, vissa kroppstyper idealiseras och andra föraktas. Kroppar, kroppsdelar och kroppens naturliga utveckling blir ett sätt, för filmarna som får FilmClouds projektstöd denna omgången, att berätta om oss människor.

Mottagare av FilmCloud projektstöd denna vår är Nona Massey, Simon Hovemyr, Elina Heise, Henrik Johansson & Tara Fouladi, Perla Heiefort och Henrik Dahlbring.

Läs mer på Filmclouds hemsida.

Martin Hammar

Konsulent

Telefonnummer