Välkommen till konferensen Plats att leva den 20 april

Lokal utveckling är förutsättningen för regional utveckling. Välkommen till en konferens som fokuserar på hur vi kan skapa livaktiga och vackra platser genom människors arbete och erfarenheter. Arrangörer är Förvaltningen för kulturutveckling och Miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.