Anmäl din koreografi till Skapa Dans Väst!

Nu kan unga dansare mellan 14 och 22 år anmäla sig till koreografitävlingen Skapa Dans Väst som äger rum 23 september i Borås.

Skapa Dans är en nationell koreografitävling för unga och består av regionala delfinaler som äger rum vid olika datum över hela Sverige. Skapa Dans Väst är en av dessa delfinaler och samlar grupper från hela Västra Götaland. Den vinnande koreografin får tävla i riksfinalen i Stockholm.

Syftet med Skapa Dans är att uppmuntra unga att skapa, vara kreativa och använda sina danskunskaper utifrån alla dansstilar. Det är mer än en tävling – man får träffa andra som har samma intresse och nyfikenhet av skapandet av dans!

Skapa Dans Väst äger rum 23/9 på Regionteater Väst, Borås. Tävlingen kan både ses av publik på plats samt via livestreaming online.

Viktig information till dig som vill delta

  • Koreografin ska göras av dig som är mellan 14 och 22 år och kan vara ett solo eller i grupp om max 6 personer.
  • Koreografin ska vara mellan 3 och 4,5 minuter lång.
  • Alla kan vara med – oavsett bakgrund och dansstil!

Anmäl er senast 28/8 till skapadans@regionteatervast.se
OBS: Begränsat antal platser – anmäl er snarast för att vara säkra på att komma med!

Här kan ni läsa mer om Skapa Dans Väst.

Anna Bäckvall

Konsulent

Telefonnummer