Utlysning: KOKO kommunkoreograf på Tjörn 2021–2022

Ett bildcollage med två bilder. Den ena föreställer klippor, hav och en båt. Den andra föreställer små vita hus, i en stadsplaneringsmodell.

Tjörns kommun och Förvaltningen för kulturutveckling utlyser nu KOKO kommunkoreograf 2021–2022. Detta är en unik möjlighet för koreografer eller danskonstnärer att få arbeta i ett dansresidens, i en kommun, under ett helt år. Skicka in din ansökan senast 14 april. 

Residenstema: Samhällsviktigt! 
Vilka verksamheter och funktioner är samhällsviktiga? Vad händer när dansen får ta plats och påverka? Hur kan dansen länka samman ett hållbart och långsiktigt samhälle? 

Detta vill Tjörns kommun 
Genom KOKO kommunkoreograf vill Tjörns kommun skapa ett modigt, konstnärligt projekt, med spetsGenom krockar och möten mellan danskonsten, olika yrkesgrupper och åldersgrupper i kommunen vill vi bygga nya sammanhang och skapa engagemang. Hur rör det på sig i kommunhusets korridorer, i skolmatsbespisningen, i parker och trädgårdar, i vårdinrättningarna och på återvinningscentralen? Hur koreograferar man en ö? 

På Tjörn är medborgarna stolta över havet, naturen och kulturen. I projektet vill vi involvera och aktivera spännande miljöer runt hela Tjörn. Projektet kan också kopplas till aktuella aktiviteter i kommunen. Det kan vara specifika aktiviteter inom konst, kultur och fritid – eller aktiviteter i samverkan med andra, kanske mer oväntade sektorer i kommunen. 

Inom kulturverksamheten arbetar Tjörns kommun också med tema foto/film 2021 och arkitektur under 2022. Vi har som ambition att projektet ska dokumenteras och att det kan leda till en dansfilm i samarbete mellan kommunkoreograf och filmare.  

Tjörns kommun har ungefär 16 000 invånare och som kommunkoreograf kommer du att arbeta i hela kommunen. Tjörn är en plats med flera öar och centrum, därför är körkort ett krav för att kunna ta sig mellan olika platser.  
 
Vem kan söka? 
I första hand söker vi befintliga grupper av koreografer/dansare med vana att arbeta tillsammansDet går också att söka som ensam koreograf/dansare, då vi också kan skapa en helt ny konstellation för projektet. De sökande ska ha sin huvudsakliga verksamhet i Västra Götalandsregionen. Körkort inom gruppen är ett krav. 

Vi söker danskonstnärer som vill experimentera och utveckla sitt konstnärskap tillsammans med en kommun under ett år. Erfarenhet av att skapa för och arbeta med olika målgrupper är viktigt. Andra kvaliteter vi söker är nyfikenhet, lyhördhet och att kunna arbeta inkluderande med lokala aktörer och verksamheter. 

Vad innebär det att vara kommunkoreograf? 
När gruppen är utsedd, utformar danskonstnärerna, Tjörns kommun och Förvaltningen för kulturutveckling huvuddragen för residenset. Tjörns kommun och den valda gruppen beslutar om detaljerade aktiviteter och ramar för residenset. Uppdrag skrivs mellan dessa parter.  

Urvalsprocess 
Tjörns kommun och Förvaltningen för kulturutveckling samverkar i urvalet till KOKO kommunkoreograf. Tjörns kommun gör det slutgiltiga valet av residenskonstnärer. 

Intervjuer av utvalda dansare/koreografer kommer att ske 27 och 28 april 2021. Det är viktigt att ni har möjlighet att vara med någon av de dagarna. Om ingen återkoppling skett under vecka 16 är ni ej aktuella för urval.  

Ersättning 
Totalt 370 000 kronor, på faktura, fördelas mellan de danskonstnärer som erbjuds residens inom KOKO kommunkoreograf. 

Tidsplan 
Under våren 2021 sker planering och förankring i kommunen. Här sker även uppstartssamtal med danskonstnärerna. De praktiska aktiviteterna startar 1 september 2021, och pågår under ett år, till 31 augusti 2022. 

Ansökan 
Skicka in din ansökan senast den 14 april till: kristina.andersson@vgregion.se  

Det här behöver vi 
1. Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefon, e-post 
2. CV med relevanta erfarenheter samt referenser (max en A4-sida per person i gruppen) 
3. Beskrivning av gruppen (alternativt dig som enskild danskonstnär), dess deltagare, er bakgrund. Det går bra att hänvisa till webben och det är viktigt att skicka med fungerande videolänkar med exempel på ert arbete, för en komplett ansökan. Har ni till exempel befintliga verk eller metoder som kan gagna KOKO Tjörn? 
4. Presentera kortfattat er konstnärliga vision och en idé om hur du/ni kan arbeta i Tjörns kommun under ett år. Beskriv hur du/ni skulle vilja lägga upp arbetet på ett modigt, kreativt och nyskapande sätt, kopplat till temat. Max två A4-sidor.  

Ta hjälp av följande frågor när ni beskriver tankar, planer eller drömmar för ett år som kommunkoreograf: 

  • Hur ser er konstnärliga vision för projektet ut?  
  • Vilka erfarenheter har gruppen av att arbeta med amatörer? 
  • Hur vill ni arbeta med residenset? Var kreativ och utveckla vad just er grupp kan erbjuda kommunen till exempel genom utåtriktad verksamhet!  
  • Hur vill ni fördjupa ert konstnärliga arbete under året och vad behöver ni för förutsättningar? 
  • Vad tror ni är viktigt för att residenset ska fungera och göra långsiktiga konstnärliga avtryck? 
  • Om vi anlitar en filmare till projektet, hur skulle ni vilja att det samarbetet såg ut? 
  • Beskriv hur mycket tid ni har tillgänglig, under 2021–2022, för att arbeta med projektet. 
  • Är du/ni tillgänglig för intervju den 27 och/eller 28 april 2021? 

Den beskrivande texten kan fungera som idé, inspiration och som grund för ett fortsatt samtal. 

Om KOKO kommunkoreograf 
KOKO kommunkoreograf är ett nationellt treårigt projekt med utvecklingsmedel från Kulturrådet som i Västra Götaland drivs av Förvaltningen för kulturutveckling. Västra Götaland har tidigare haft två residensperioder inom KOKO kommunkoreograf. Under 2018 arbetade dansgruppen Embla Dans & Teater i Mölndals kommun, och 2020 genomfördes projektet med Big Wind i Härryda kommun. En målsättning är att genom längre dansresidens skapa en modell till för fler möten kring dans och danskonst i en kommun 

Läs mer 
Här hittar du mer information om KOKO kommunkoreograf i Mölndal och Härryda.  

Här finns en modellhandbok från Dans i Stockholms Stad och Län (DIS) om KOKO kommunkoreograf. 

Kontakt 
Tina Andersson, danskonsulent på Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen 
Kristina.andersson@vgregion.se 

Sandra Saied, evenemangskoordinator samt projektledare för KOKO Tjörn 
sandra.saied@tjorn.se  

Bild: Till vänster i bildcollaget ser du Hamnefjorden utanför Skärhamn. Till höger ser du små husmodeller. Foto: Maria Johannessen