Vad händer under MIK-veckan 43?

Återigen kraftsamlar många aktörer under MIK-veckan 43 som är ett initiativ från Unesco, och också något som Europakommissionen uppmärksammar.

I Västra Götaland finns det möjlighet att delta på flera aktiviteter under den Globala MIK-veckan. Här hittar du ett axplock!

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Flera olika professioner inom Förvaltningen för kulturutveckling arbetar med MIK-frågor. Bland annat konsulenterna inom film, konst, litteratur och bibliotek. Här hittar du även det regionala nätverket Möte med MIK som drivs av förvaltningen. Vidare samarbetar vi ofta med andra externa aktörer och med MIK-frågor i stort inom regionen då det är en viktig nyckel för att navigera i vår samtid – nu mer än någonsin.

Mer om MIK