Kulturförvaltningen medverkar på Bibu

Bibu är en biennal för och om professionell scenkonst för en ung publik – en arena där alla som arbetar med barn, unga, scenkonst och kultur samlas varannan vår för att uppleva och diskutera den viktiga scenkonsten för barn och unga. Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen medverkar i flera programpunkter, inom tillgänglighet, scenkonsten i skolan och cirkus.

Vartannat år samlas alla som jobbar med scenkonst för barn och unga tillsammans med över 1 000 barn och unga för att uppleva scenkost både från Sverige och från världens alla hörn. I programmet finns också samtal, workshops, möten, mingel och diskussioner. I år har biennalen dessutom ett nordiskt-baltiskt fokus.

Bibu äger rum 15-18 maj i Helsingborg. Kulturförvaltningen medverkar med följande programpunkter:

Är scenkonsten i skolan hotad? Nuläget, ansvaret och vägen framåt
Flera rapporter vittnar om bristen på likvärdighet till kultur i skolan. Under denna eftermiddag får du en lägesbild för hur det ser ut i skolan och för de som producerar scenkonst. Kulturförvaltningen i VGR medverkar genom att berätta om den nationella konferensen "Kultur i skolan – lotteri eller garanti" som genomfördes 11–12 april i år. Ambitionen var att sätta skola och kultur i samma rum och se på lösningar för att stärka barns rättigheter till kultur. Läs mer...

Två föreläsningar om tillgänglighet
Tina Weidelt är tillgänglighetskonsulent på Västra Götalandsregionens Kulturförvaltning och gör två föreläsningar under Bibu.

I föreläsningen "Kultur för alla" går hon genom grunderna i tillgänglighet: Vad det är, varför vi behöver arbeta med den och vilka behovsgrupper som finns. Dessutom ges konkreta exempel på vad vi kan göra för att förbättra tillgängligheten till våra verksamheter, våra föreställningar och evenemang, samt tips på hur arbetet med tillgänglighet kan struktureras.   Läs mer...

Verbalisering är en gren av syntolkning och används i föreläsningar, kortare filmer och i live-sammanhang. Under föreläsningen "Lär dig verbalisering" får du grunderna, och handfasta tips för att komma igång. Läs mer...

Cirkus Think Tank
Cirkus skrivs in i kulturplaner, efterfrågan är stor bland publiken och barn & unga vill träna och möta cirkus i olika former. Men vad är just cirkusens särart och normer? Hur värnar vi dem, istället för att kanske omedvetet fösa in cirkusen i en dans- eller teaternorm? Medverkande: Karin Skierus, cirkuskonsulent Västra Götalandregionen, Sara Ellström, Cirkus i Väst, Lena Stockhaus, Cirkus Cirkör och Kiki Mukkonen, Subtopia. Läs mer...