Biblioteksscenen på bokmässan – här är programmet

Med fokus på biblioteksutveckling, läsfrämjande- och litteraturfrågor presenterar förvaltningen ett varierat scenprogram 28-29 september med över 30 programpunkter under årets bokmässa.

Scenprogrammet inleds med att lyfta frågan om bibliotekens roll och beredskap i kris. Det blir bland annat samtal om nationella minoriteter, om hur en sagostund med dragqueens egentligen går till, om flerspråkig publicering, en presentation av Judiska salongen i Göteborg och ett digitalt besök i Ivar Arosenius hem i Älvängen. 

Eva Fred, projektledare för Biblioteksscenen, vad har vi på scenen i år?
Vi kommer presenterna över 30 programpunkter under torsdag och fredag och satt ihop ett program som vi tycker speglar aktuella frågor om bibliotek, var de står nu och diskussioner som pågår. Och det handlar både om utmaningar och möjligheter! Mycket ägnas självklart åt läsfrämjande, inte minst det nationella Läsfrämjandelyftet men i år har vi valt att också lyfta fram litteraturen i sig ännu mer.

Är det något ur programmet du ser extra mycket fram emot?
Det är faktiskt svårt...jag tycker allt känns intressant, men ser mycket fram emot att lyssna på Angelägen forskning om minoritetsspråk på fredag morgon som är ett forskarforum inom stärkta bibliotek och ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, MTM och Kulturrådet. Även samtalet Den livsnödvändiga boken – om läsning för att läka trauma med Tamerinstitutet, som fick ALMA-priset 2009, tycker jag också är intressant. Och vår egna VGR-satsning för att stärka språket och få vuxna att läsa mer för sina små genom gåvoböcker är värt att lyssna på, det är ett fint långvarigt samarbete mellan bibliotek, logopedi och barnhälsovård.

Therese Ytter, litteraturkonsulent, är det något ur årets program du vill lyfta?
Det är en stor bredd i årets program. Bland annat är jag nyfiken på årets ALMA-pristagare, den amerikanska författaren Laurie Halse Anderson, som medverkar på torsdagen. På fredag ser jag fram emot samtalet om sagostunder med dragqueens och hur de går till i praktiken. Även programpunkten om hur flerspråkighet ger merspråkighet med bland andra läsambassadören Nioosha Shams, samt samtalet om översättarstödet och hur man kan öka synligheten för författare och skribenter som skriver på andra språk än svenska.

TILL PROGRAMMET

 

Eva Fred

Konsulent

Telefonnummer

Therese Ytter

Konsulent

Telefonnummer