Kartläggning - Litteraturen i Västsverige

Kartläggningen ”Litteraturen i Västsverige” är en översikt av det myller av kreativa krafter med hundratals professionella och ideella litteraturaktörer som finns inom litteraturfältet i denna del av landet.

Kartläggningen påbörjades 2020 som ett förarbete till Göteborgs ansökan om att bli utnämnd till litteraturstad av Unesco. I arbetet med ansökan har Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs Litteraturhus ingått som huvudparter. Till kartläggningen har inte bara dessa verksamheter bidragit, utan också en mängd aktörer inom litteraturfältet.

Resultatet innebär att du nu kan botanisera bland det mångfaldiga och blomstrande litteraturfältet i Västsverige.

Kartläggningen "Litteraturen i Västsverige" (pdf)

Kartläggningen kommer att uppdateras under hösten 2023. Upptäcker ni som är litteraturaktörer faktafel, saknade aktörer eller nedlagda verksamheter? Mejla till cityofliterature@goteborg.se så tas det om hand.

Litteraturstadens webbsida hittar du här.