Förvaltningen för kulturutveckling medverkar under jazzahead!

Den 27–30 april sker jazzahead, Europas största branschmässa inom jazz, i tyska Bremen. Förvaltningen för kulturutveckling är medarrangör till en jazzbrunch under mässan, där tre svenska akter presenteras för inbjudna internationella delegater.

Branschmässan jazzahead! i Bremen är en av världens största mötesplatser för aktörer inom jazz. Här har exportklara svenska musiker möjlighet att visa upp sin musik för arrangörer och musikbransch från hela världen. 

Under årets mässa arrangerar Musikcentrum, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Export Music Swedish Sunday Brunch. Här presenteras tre svenska jazzakter: Sara Aldén (Göteborg), POST-SUN-VISION (Malmö) och Anna Arco (Stockholm). Det blir en härlig förmiddag med exklusiva showcases, lunch och mingel för inbjudna internationella delegater inom jazzbranschen.  

Maja-Karin Fredriksson, producent inom populärmusikområdet på Förvaltningen för kulturutveckling, kommer att vara på plats på jazzahead!. Dels kommer hon att arbeta operativt med jazzbrunchen. 

– Det är med stolthet jag presenterar de svenska artisterna för den internationella musikbranschen. Vi hoppas kunna bidra till att svensk musik når ny publik, den här arenan är viktig för att kunna nå ut internationellt, säger Maja-Karin Fredriksson.

Konserterna spelas även in via plattformen Live Music From Sweden (LMFS), en digital plattform med korta konsertfilmer för att artister och musikgrupper ska nå ut snabbare, bredare och stärka sin internationella position. Plattformen vänder sig i första hand till musikarrangörer och scener utanför Sverige. Under jazzahead! kommer Maja Fredriksson även att delta i arbetet med att marknadsföra musikakterna som finns på Live Music From Sweden.

– Det är toppen att det finns en samlad, digital plattform för den svenska musikscenen, inte minst för de artister som inte har möjlighet att vara med på plats under branschmässan, säger Maja-Karin Fredriksson.

Bakom LMFS står: Musikcentrum i samarbete med Export Music Sweden, Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och Musik i Syd. 

Läs mer om Live Music From Sweden här...

Läs mer om Jazzahead här...

 

Maja-Karin Fredriksson

Musikproducent populärmusik

Telefonnummer