Entréavgift införs på våra museer

Från den 15 januari införs entréavgift på Förvaltningen för kulturutvecklings museer. Det beslutade styrelsen för kulturutveckling den 29 november. Beslutet gäller Göteborgs naturhistoriska museum, Forsviks bruk, Vitlycke museum, Vänersborgs museum och Lödöse museum.

I takt med att konjunkturen försvagats och inflationen stigit har det ekonomiska utrymmet för museernas verksamhet stadigt krympt under de senaste åren, där kostnaderna för bland annat fastigheter och löner har stigit i högre grad än anslagen. Därför har styrelsen för kulturutveckling beslutat att återinföra entréavgifter på fem museer.  

– Vi måste agera ansvarsfullt utifrån det rådande ekonomiska läget. I dag är över 90 procent av medlen för verksamheterna låsta i fasta kostnader. De rörliga medlen behöver öka för att våra museer ska kunna utvecklas framåt och vara attraktiva besöksmål för våra gäster även i framtiden, säger Jan Alexandersson, ordförande i styrelsen för kulturutveckling.  

Det är Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen som driver Göteborgs naturhistoriska museum, Forsviks bruk, Vitlycke museum, Vänersborgs museum och Lödöse museum. 

– För att vi ska nå våra uppdrag och mål behövs mer resurser till publik verksamhet, samlingar och kunskapsuppbyggnad. Vår uppgift är att driva verksamhet som är inkluderande och relevant, både för befintliga och nya målgrupper, säger Linda Lundberg, chef för avdelningen Natur och kulturarv på Förvaltningen för kulturutveckling. 

De satsningar som pågår just nu är bland annat investeringar i en ny utställning på Vänersborgs museum, upprustning av bronsåldersbyn på Vitlycke museum, och förbättringar på Göteborgs naturhistoriska museum. Alla fem museer arbetar även med att utveckla programverksamheten.

Ingen entréavgift kommer att införas för barn och unga. En dagsbiljett för vuxna kommer att kosta 70 kronor, med undantag för Vitlycke museum, som under högsäsong kommer att ha en högre avgift där guidning på flera språk ingår i priset.   

– Under sommaren är över hälften av besökarna på Vitlycke museum turister från hela världen. Men för att museet och världsarvet i Tanum ska nå sin fulla potential behöver platsen utvecklas. På sikt hoppas vi att det kan leda till en ökad självfinansiering, säger Linda Lundberg.  

Man kommer också att erbjuda ett årskort för 140 kronor, som gäller på alla fem museer.   

Baserat på 2023 års besökssiffror beräknas entréavgifterna bidra med drygt 4 miljoner kronor i intäkter under 2024.    

Priser från 15 januari 2024  

Entréavgift – dagsbiljett  Entréavgift för vuxna (20 år fyllda) till Göteborgs naturhistoriska museum, Vänersborgs museum, Lödöse museum, Forsviks bruk och till Vitlycke museum under lågsäsong: 70 kronor  Entré till Vitlycke museum under högsäsong (inkluderar guidning): 120 kronor

Årskort – obegränsat antal besök på sex museer  Årskort vuxen: 140 kronor  Årskort pensionär: 120 kronor  Årskortet gäller för entré till Göteborgs naturhistoriska museum, Vänersborgs museum, Lödöse museum, Medicinhistoriska museet, Forsviks bruk, och till Vitlycke museum.  

Fri entré för barn och unga  Fri entré gäller:  Alla under 20 år  
Studenter mot uppvisande av studentlegitimationLedsagare samt lärare vid fria skolvisningar.  Alla besökare på internationella museidagen, den 18 maj.   Alla besökare som kan uppvisa giltigt medlemskort i ICOM eller Sveriges Museer.  

Programverksamhet  Vissa utställningar eller programpunkter kan ha särskild avgift. Om inget annat anges i informationen i samband med aktiviteten, ingår den i dagsbiljetten eller årskortet. 

Linda Lundberg

Avdelningschef Natur och kulturarv

Telefonnummer