Nytt regionalt center för dans byggs i Mölndal

Publicerad:
Visionsbild som visar det nya centrat för dans i Forsåker, Mölndal. Framtagen av MölnDala Fastighets AB och TMRW.

2027 ska det stå klart – ett nytt västsvenskt center för samtida dans. Nu har Västra Götalandsregionen och Mölndals stad kommit överens om förutsättningarna och danscentrat ska gå från skiss till verklighet.

Runt om i regionen finns idag ett antal scener och institutioner för dans. Däremot råder det brist på platser för det fria kulturlivets danskonstnärer och grupper. I Mölndal skapas därför ett regionalt resurscentrum för dansproduktion. I huset kommer det att finnas lokaler där man kan träna och repetera, ta fram föreställningar, arbeta med administration och marknadsföring och möta publik, inte minst barn och unga.

– Dans är en konstform på stark frammarsch och med den här satsningen kan vi äntligen ge regionens fristående danskonstnärer en professionell plattform för sin och för dansens utveckling. Vi får helt nya möjligheter att attrahera och behålla kreativ kraft i regionen och invånarna kommer att kunna möta dans på ett helt annat sätt än förut, säger Alex Bergström, ordförande för VGR:s kulturnämnd.

Beslutet har föregåtts av många år av utredningar och dialog mellan olika parter. Region, kommun, fastighetsbolag och inte minst danssektorn själva har varit involverade.

– Det är en stor satsning och sådant ska man inte ta lättvindigt på. Men ett gediget förberedelsearbete har gjorts. Behovet har funnits under lång tid och det är otroligt glädjande att nu kunna ge klartecken för en utveckling som kommer att ge kulturlivet och konstformen helt nya förutsättningar, säger Alex Bergström.  

Danscentrat byggs i den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal.

– Ett centrum för dans i Mölndal kommer att ge många positiva effekter för såväl staden som helhet som för invånarna. Det kommer att berika Mölndals kulturliv samtidigt som det sätter Mölndal på kartan när det gäller dans, både nationellt och internationellt. Inte minst kommer det att ge barn och unga en närhet till dansen som tidigare saknats, Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Mölndals Stad.

När avtalet är underskrivet av parterna börjar arbetet med att bygga upp organisationen. En projekt- och verksamhetsledare tillträder i maj. Arbetet med att renovera och anpassa fastigheten påbörjas redan 2025.

Läs mer om satsningen på Kulturförvaltningens hemsida