Nya patientavgifter 1 april 2024 – för tillfället går det inte att självinchecka på Smärtmottagningarna

Efter förändringar av de nya patientavgiftstaxorna går det i dagsläget inte att självinchecka besök på Smärtmottagningarna.

Ta bort självincheckningsbocken i rutan i tidstyper.

Utredning pågår.