SARS-CoV-2/FLU/RSV, Genexpert

System

Nasopharynx + svalg

Synonym

Coronavirus från Wuhan, Novel Coronavirus, 2019-nCoV, Covid-19, 2019nCoV, PCR akuttest

Remiss

Elektronisk remiss

Provtagning   

  • Vid provtagning svalg: pressa provtagningspinnen mot vardera tonsillen och för den upp och ner några gånger längs tonsillen.
  • Vid provtagning av nasopharynx: tryck lätt upp patientens nästipp. Rikta provtagningspinnen horisontellt och för in den parallellt med gomtaket tills ett lätt motstånd känns. Låt den om möjligt sitta kvar i 10-15 sekunder.
  • Pinnen förs efter provtagningen i svalg och nasopharynx ner i röret innehållande transportmedium bestående av lysbuffert. Röret är märkt med gul etikett "COVRNAAKUT"

Referensintervall     

Ej relevant

Storhet och enhet

-  

Mätprincip

RNA-extraktion och realtids-PCR

Ackrediterad

Nej

NPU-kod

-

Prioritet

Akut