Erytrocyter, B-

System

Helblod

Synonym

EPK, Erytrocytpartikelkoncentration

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Ingår i Blodstatus och Blodstatus, utökad

Provtagning

  • Rör med Lila propp; EDTA 4 ml 
  • Venblod är hållbart i 36 timmar. Förvaras i 2-8 °C om det inte analyseras inom 8 h.
  • Kapillärblod är hållbart i 24 timmar. Förvaras i 2-8 °C om det inte analyseras inom 8 h.

Referensintervall

Vuxna Kvinnor Män
≥18 år 3,9 - 5,2 4,2 - 5,7
     
Barn  Flickor  Pojkar
<1 d   3,9 - 5,5 3,9 - 5,5
1 d - <4 d   4,0 - 6,6 4,0 - 6,6
4 d - <10 d   3,9 - 6,3 3,9 - 6,3
10 d - <3 v  3,6 - 6,2  3,6 - 6,2
3 v - <6 v   3,0 - 5,4 3,0 - 5,4
6 v - <3 m   2,7 - 4,9 2,7 - 4,9
3 m - <6 m   3,1 - 4,5 3,1 - 4,5
6 m - <2 år   3,7 - 5,3 3,7 - 5,3
2 år - <6 år   3,9 - 5,3 3,9 - 5,3
6 år - <12 år   4,0 - 5,2 4,0 - 5,2
12 år - <18 år   4,1 - 5,1 4,5 - 5,3

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, x 1012/L

Mätprincip

Flödescytometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin