D-Dimer (FEU), P-

System

Natriumcitratplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

 • Rör med Blå propp; NaCitrat koagulation

 • Röret skall fyllas till fyllnadslinjen ( ±10%). 

 • Provet transporteras omedelbart till lab.

 • Primärrör ocentrifugerat eller centrifugerat: Hållbart i 4 timmar i rumstemperatur efter provtagning.
 • Avpipetterad plasma
  - Hållbart 4 timmar i rumstemperatur eller 2-8 °C
  - Om prov inte kan analyseras inom 4 timmar, förvara provet i frys -20 °C (hållbarhet 24 mån) eller i frys -80 °C (hållbarhet 24 mån)
  - Fryst plasma upptinas i 37 °C inom 10 minuter, centrifugeras vid 10 000-15 000g i 10-15 minuter och är hållbar 2 timmar efter upptining

Referensintervall

Referensintervallet är i enlighet med Equalis rekommendation till åldersstratifierade gränser enligt följande:

Cut-off nivå ≤ 50 år: <0,5 mg/L FEU
Cut-off nivå >50 år: 0,01 mg/L FEU x ålder (år)
Exempel: Cut-off nivå vid 80 års ålder blir 0,01 x 80 = 0,8 mg/L FEU

Storhet och enhet

Arbiträr substanskoncentration, mg/L FEU

Mätprincip

Immunologisk, turbidmetri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU28289

Prioritet

Akut, Rutin