Direkt antiglobulintest (DAT)

Analysprincip

Direkt antiglobulintest innebär prövning av erytrocyter med antihumanglobulin för att fastställa om erytrocyterna är mantlade med antikroppar och/eller komplementfaktorer in vivo. Rutinmässigt används till testet ett antiglobulinserum med brett spektrum dvs. innehållande antikroppar mot alla i sammanhanget intressanta immunglobulinklasser samt antikomplement. Vid positiv DAT utförs test mot specifika anti-IgG- och antikomplement(C3d)sera (dock ej på barn < 6 månader).

Provtagning

Rör EDTA, 7/6,0 mL.

Rör för DAT får vara högst 5 dygn gammalt.

Endast patientprov där personnummer och identitet på rör och remiss överensstämmer och där ID-kontroll intygats vid provtagningen får användas. Provtagning skall utföras enligt SOSFS 2009:29, Transfusion av blodkomponenter. För ytterligare information, se instruktion Blodtransfusion

Remiss

Transfusionsmedicin. Obs! kräver provtagarens namnteckning. 

Svarsrutin

Direkt antiglobulintest negativt eller Direkt antiglobulintest positivt. Om prövning även gjorts med monospecifika reagens anges resultat av dessa.

Ackrediterad

Ja