hCG, U-

System

Urin

Synonym

Humant koriongonadotropin, Gravtest, Graviditetstest

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

- 10 mL nykastad urin i plaströr med gul kork eller motsvarande.
- Provet är hållbart i 72h om det förvaras i 2-8°C.

Referensintervall

Icke gravida: 0 arbiträr enhet (<25mlU/mL hCG)

Storhet och enhet

Arbiträr enhet

Mätprincip

Kromatografisk immunoanalys

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin