Glukos, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Synonym

Glu, Socker, Glukos i cerebrospinalvätska/Likvor/csv 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

 • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
 • Cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med konisk botten och skruvpropp.
 • Provtagning för P-Glukos skall ske i samband med spinalpunktionen.
 • Tidpunkten för provtagning ska anges på remissen och på röret.
 • Proverna transporteras omedelbart till lab för centrifugering inom 30 minuter.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 5 timmar 20-25°C
  - 3 dygn 2-8°C

 • Se Provtagningsanvisningar för likvor

Referensintervall

Inget referensintervall men kommentar på svaret ">60% av P-Glukos"

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02190

Prioritet

Akut