Luftväg PCR (Covid-19, Infl A+B och RSV), NPH+Sv-

System

NPH och Svalgprov

Synonym

Covid-19, Influensa A, Influensa B och RSV-detektering

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Provet tas i Eswab-rör med blå kork. Godkänt provmaterial är nasofarynxprov och svalgprov (NPH + SV). Övriga provmaterial analyseras inte på laboratoriemedicin.

  • Analyserna beställs elektroniskt i Melior med namn NPH+sv-COV, A+B, RS-gx

  • För akuta PCR gäller inte ordinarie svarstid på 1 timma. Proverna analyseras kontinuerligt så fort tid finns.

  • Information som gått ut från Mikrobiologen på SU:

    "Det praktiska arbetet med GeneXpertanalysen försvåras om det finns två provtagningspinnar i röret. Därför ska prov för denna akutdiagnostik innehålla endast en pinne (nasofarynxprov). Om man vill ta prov även från svalget rekommenderar vi att man först tar svalgprov och sedan, med samma pinne, också tar prov från nasofarynx. Provmaterialet tas med e-swab (rör med blå kork)."

    Önskas luftvägsblock tas det i separat rör med egen remiss. Provet skickas till Mikrobiologen för analys.

Mätprincip

Realtids PCR 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, endast som akut, dock ej garanterat svar inom 1 timme