Transferrin, P-

System

Li-heparinplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 3 dygn 2-8°C
    - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

  • TIBC beräknas med hjälp av Transferrin-värdet.
  • Transferrinmättnad beräknas med hjälp av TIBC och järnvärdet.

Referensintervall

Vuxna:
1,9-3,3 g/L

Barn:
0-<9 veckor 1.0-2.2 g/L
9 veckor-<1 år 1,1-3,2 g/L
1–18 år 2,2-3,4 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunoturbidmetri, fotometri vid 604 nm

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU26470

Prioritet

Akut, Rutin