Urat, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Urinsyra, trihydroxipurin, trioxipurin

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 3 dygn 20-25°C
  - 7 dygn 2-8°C
  - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade
 • Om patienten står på läkemedlet Fasturtec gäller speciella provtagningsföreskrifter enligt FASS:
  - Provet ska tas i på förhand nerkylda Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
  - Provet ska ställas ned i is/vattenbad och transporteras till laboratoriet på is/vattenbad.
  - Provet ska omedelbart centrifugeras i en på förhand nedkyld centrifug (4°C).
  - Plasma ska förvaras i is/vattenbad och analyseras inom 4 timmar.

Referensintervall

Vuxna:
Män                             230 – 480 μmol/L
Kvinnor 18–50 år          155 – 350 μmol/L
                >50 år         155 – 400 μmol/L

Barn:
6 månader – 9 år      160 – 350 μmol/L
9–12 år                    130 – 350 μmol/L
13–18 år flickor        110 – 340 μmol/L
13–18 år pojkar        170 – 470 μmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU09356

Prioritet

Akut, Rutin