Celler, Asc-

System

Ascites

Synonym

Leukocyter och erytrocyter i Ascites, Poly/Mono 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • EDTA-rör med Lila propp, 7/6ml. Rörfyllnad max 1/2 av fyllnadsgraden. Blandas väl.
  • Provet transporteras snarast till lab.
  • När totalantal leukocyter är >0,5 besvaras poly/mononukleära celler.

Referensintervall

Leukocyter och erytrocyter förekommer ej normalt.  

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin