Kreatinin, P-

System

Primärsystem: Li-heparinplasma

Alternativt provmaterial:
- dialysvätska
- dränvätska

Synonym

Kreatinin enzymatiskt, Krea, eGFR Kreatinin

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
 • Plasma:
  Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 7 dygn 20-25°C
  - 7 dygn i 2-8°C
  - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

 • Alternativt provmaterial tas i urinprovtagningsrör 6 mL med snabel.

Referensintervall

Plasma:

Vuxna:
Kvinnor    45-90 μmol/L
Män         60-105 μmol/L

Barn:
0-15 dagar                     28-81 μmol/L
15 dagar – 6 mån           9-32 μmol/L
6 mån - 3 år                  19-46 μmol/L
3 år – 6 år                     24-49 μmol/L
6 år – 9 år                     28-51 μmol/L
9 år – 13 år                   33-63 μmol/L
13 år – 18 år flickor        39-77 μmol/L
13 år – 18 år pojkar       44-92 μmol/L

eGFR Kreatinin

Vuxna:
18 år - <50 år        80-125 mL/min/1,73m
50 år - <65 år        60-110 mL/min/1,73m
≥65 år                   >60 mL/min/1,73m

Barn <18               ej beräknat

Kommentar:
eGFR beräknas för patienter med ålder ≥18 år, känt kön och P-Kreatinin inom intervallet 20-1000 μmol/L.
eGFR beräknas enligt formel LMrev, men bör tillämpas med försiktighet för äldre över 85 år. Obs! formeln är inte validerad för barn.

Storhet och enhet

Plasma: Substanskoncentration, µmol/L
eGFR: mL/min/1,73m2

Mätprincip

Enzymatisk, fotometri 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin