Fosfat, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Oorganiskt fosfat

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum användas.
  •  Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 1 dygn 20-25 °C
    - 4 dygn 2-8 °C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall

Kvinnor:
 >18 år                 0,80-1,50 mmol/L

Flickor:
6-12 månader       1,64-2,13 mmol/L
1-8 år                   1,35-2,03 mmol/L
8-12 år                 1,11-1,83 mmol/L
12-18 år               0,94-1,63 mmol/L

Män:
18-50 år               0,70-1,60 mmol/L
>50 år                  0,75-1,40 mmol/L

Pojkar:
6-12 månader       1,64-2,13 mmol/L
1-8 år                   1,35-2,03 mmol/L
8-12 år                 1,28-1,99 mmol/L
12-18 år               0,94-1,80 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU03096

Prioritet

Akut, Rutin