Laktat, P-

System

Li-Heparinplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp eller Li-Heparinrör utan gel, grön/svart propp
  • Provet transporteras OMEDELBART till lab.
  • Centrifugeras och plasma avskiljes snarast, senast 30 min, efter provtagningen.

    Efter centrifugering och avskiljande av plasma kan plasman förvaras högst 2 h i rumstemperatur.

Referensintervall

0,9-1,7 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Elektrokemisk metod  

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin