COHb, aB-

System

Helblod

Synonym

Kolmonoxidhemoglobin, Akuta rökskador, CO Hb 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • Hepariniserad spruta
  • Avlägsna luftbubblor omedelbart. Blanda väl. Till Lab omedelbart för analys. Provet bör analyseras inom 10 minuter.

Referensintervall

Icke rökare: 0,5-1,5%
Rökare: < 9%

Storhet och enhet

Massfraktion, procent

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin