SR, B-

System

Helblod 

Synonym

Erytrocyter, sedimentationshastighet. Sänka, Erytrocyter Sänkningsreaktion 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Lila propp; EDTA 4 ml 
  • Samfyllnad med Blodstatus - använd 4/5 mL rör. Röret måste vara helt fyllt
  • Hållbarhet i rumstemperatur 8 h, i kyla (2-8 °C) 30 h

Referensintervall

Kvinnor

<50år: <20 
>50år: <28 

Män

<50år: <13
>50år: <20 

Storhet och enhet

Längd, mm (efter 1 h)

Mätprincip

Längdmätning

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin