PK (INR), kP-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex, INR kontroll, Warankontroll 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss  

Provtagning

  • Kapillärt, lab utför provtagningen. 
  • 100 µL kapillärblod överförs till ett provrör innehållande 400 µL citratbuffert
  • kP-PK(INR) ocentrifugerat har en hållbarhet på 24 timmar i rumstemperatur. Får ej förvaras i 2-8 °C då faktor VII kan aktiveras av kallikrein i det temperaturområdet.

Referensintervall

Normalområde (vuxna): 0,9-1,2 INR

Storhet och enhet

kvot, INR   

Mätprincip

Tidmätning  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

Akut, Rutin