Hemoglobin, B- (B-Hb)

System

Helblod

Synonym

Hb

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • För venblod är hållbarheten 36 h och för kapillärblod 24 h.
  • Förvaring: avsvalnat prov i 2-8°C om det inte analyseras  inom 8 h.

Referensintervall

Vuxna Kvinnor: Män:
≥18 år 117 – 153 134 – 170
     
Barn Flickor Pojkar
<1 d 135 – 195 135 – 195
1 d - <4 d 145 – 225 145 – 225
4 d - <10 d 135 – 215 135 – 215
10 d - <3 v 125 – 205 125 – 205
3 v - <6 v 100 – 180 100 – 180
6 v - <3 m 90 – 140 90 – 140
3 m - <6 m 95 – 135 95 – 135
6 m - <2 år 105 – 135 105 – 135
2 år - <6 år 115 – 135 115 – 135
6 år - <12 år 115 – 155 115 – 155
12 - <18 år 120 – 160 130 – 160

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L  

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin