Celler, Csv-

System

Cerebrospinalvätska

Synonym

Likvor celler, CSV-Erytrocyter, CSV-Lymfocyter, CSV-Monocyter,
CSV-Neutrofila 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

Provtagning sker genom lumbalpunktion. Cerebrospinalvätska (likvor) tappas i sterila plaströr av polypropen. Tidpunkten för provtagning ska anges på remissen och på röret.
Till lab omedelbart.

Se Provtagningsanvisningar för likvor

Referensintervall

Csv-Erytrocyter <5,0
Csv-Lymfocyter <4,0
Csv-Monocyter <3,0
Csv-Neutrofila <3,0 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 106/L

Mätprincip

Flödescytometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut