EVF, B-

System

Helblod

Synonym

Erytrocyt volymfraktion, Hematokrit

Remiss

  • Elektronisk remiss/Kungälv remiss 
  • Ingår i Blodstatus och Blodstatus, utökad och lämnas alltid ut tillsammans med Hb.
  • Beräknad parameter enligt formeln (EPK x MCV)/1000

Provtagning

  • Rör med Lila propp; EDTA 4 ml
  • Venblod är hållbart i 36 timmar. Förvaras i 2-8 °C om det inte analyseras inom 8 h.
  • Kapillärblod är hållbart i 24 timmar. Förvaras i 2-8 °C om det inte analyseras inom 8 h.

Referensintervall

Vuxna ≥18 år    
Kvinnor: 0,350 - 0,458  
Män: 0,393 - 0,501  
     
Barn Flickor  Pojkar
<1 d  0,420 - 0,600 0,420 - 0,600
1 d - <4 d 0,450 - 0,670 0,450 - 0,670
4 d - <10 d 0,420 - 0,660 0,420 - 0,660
10 d - <3 v 0,390 - 0,630 0,390 - 0,630
3 v - <6 v 0,310 - 0,550 0,310 - 0,550
6 v - <3 m 0,280 - 0,420 0,280 - 0,420
3 m - <6 m 0,290 - 0,410 0,290 - 0,410
6 m - <2 år 0,330 - 0,390 0,330 - 0,390
2 år - <6 år 0,340 - 0,400 0,340 - 0,400
6 år - <12 år 0,350 - 0,450 0,350 - 0,450
12 år - <18 år 0,360 - 0,460 0,370 - 0,490

 

Storhet och enhet

L/L

Mätprincip

Beräkning

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin