Fempartsdiff, B-

System

Helblod

Synonym

5-partsdiff, fempartdiff, Instrumentdifferentialräkning av celler

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Lila propp; EDTA 4 ml
  • Venblod är hållbart i 36 timmar. Avsvalnat prov förvaras i 2-8 °C om det inte analyseras inom 8 timmar. Om provet ej kan vara på lab inom 6 timmar ska minst 4 utstryk medfölja provet.

Referensintervall

Vuxna:
Neutrofila: 1,6-5,9
Lymfocyter: 1,1-3,5
Monocyter: 0,2-0,8
Eosinofila: <0,5
Basofila: <0,1 

Kontakta lab för referensvärden för barn. 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L. Antalsfraktion %

Mätprincip

Flödescytometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin