Strokeprov, B-

System

Helblod

Synonym

Trombolys, rädda hjärnan. I analysgruppen Strokeprov ingår B-CRP Snabb, B-Kreatinin, B-Hb och B-Glukos

Remiss

Elektronisk remiss

Provtagning

  • Rör med Ljusgrön/gul propp; Li-hep med gel 
  • Analyseras endast på Strokepatienter och endast när alla strokeprover (B-CRP Snabb, B-Krea, B-Hb, B-Glu) är beställda. B-CRP går även att ta i EDTA rör.
  • Avd/mott tar ett separat Li-heparinrör med gel, på etiketten är
    strokeanalyserna angivna (obs att B-CRP Snabb skrivs för närvarande ut på etikett för EDTA rör tillsammans med hematologiproverna).
  • Beställning görs elektroniskt och endast som akut.

Referensintervall

-

Storhet och enhet

-

Mätprincip

-

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut