Etanol, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Et, C2H5OH 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp
  • Röret ska fyllas helt och förvaras väl slutet, häll ej av och låt korken vara på. Desinficera inte huden med sprit.
  • Komplettering kan endast göras inom 3h efter ankomsttid till laboratoriet.
  •  Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 2 veckor 20-25 °C
    - 6 månader 4-8 °C
    - rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade

Referensintervall

Ej tillämpbart

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU01992

Prioritet

Akut, Rutin