Magnesium, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Mg

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 7 dygn 20-25°C
    - 7 dygn 2-8°C
    - 3 månader -20°C
    - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Vuxna
0,70-0,95 mmol/L

Barn
6 månader-18 år    0,76-1,00 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 

Mätprincip

Enzymatisk, Fotometri 

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02647

Prioritet

Akut, Rutin