Litium, S-

System

Serum

Synonym

Li, Litarex - Litiumcitrat, Lithionit - Litiumsulfat, Litiumkarbonat

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Gelrör med venblod, guld/gul propp
  • Provet skall tas 12 h efter senaste tablettintag. Sista Litiumintag och dosering ska anges.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 1 dygn 20-25°C
    - 7 dygn i 2-8°C
    Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Ej tillämpbart
Terapeutisk nivå: 0,5 – 0,8 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Kolorimetrisk, fotometrisk

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02613

Prioritet

Akut, Rutin