Celler, Ledv-

System

Ledvätska

Synonym

Leukocyter och erytrocyter i Ascites, Poly/Mono 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • EDTArör med Lila propp, 7/6ml. Rörfyllnad max 1/2 av fyllnadsgraden. Blandas väl.
  • Provet transporteras snarast till lab.
  • När totalantal leukocyter är >2,0 besvaras poly/mononukleära celler

Referensintervall

0=Normalfynd  

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi 

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin