Celler, Plv-

System

Pleura

Synonym

Leukocyter och erytrocyter i Pleuravätska, Poly/Mono

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

 

EDTA-rör 7/6ml med Lila propp
Rörfyllnad max 1/2 av fyllnadsgraden. Blandas väl. Provet transporteras snarast till lab.
När totalantal leukocyter är >0,5 besvaras poly/mononukleära celler.

Referensintervall

 

Leukocyter och erytrocyter förekommer ej normalt.

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 106/L

Mätprincip

Flödescytometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut, Rutin