Trombocyter, B-

System

Helblod 

Synonym

TPK, Trombocyter partikel-koncentration

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • EDTA-rör med venblod, lila/svart propp eller kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Venblod är hållbart i 36 timmar. Förvaras i 2-8° C om det inte analyseras inom 8 h.
    Kapillärblod är hållbart i 24 timmar. Förvaras i 2-8° C om det inte analyseras inom 8 h.

Referensintervall

Vuxna3 Kvinnor Män
≥18 år 165 - 387 145 - 348
     
Barn Flickor Pojkar
<14 d  97 - 532 97 - 532
14 d - <2 mån  125 - 662 125 - 662
2 mån - <6 mån  176 - 702 176 - 702
6 mån - <11 år  210 - 590 210 - 590
11 år - <18 år  190 - 460 190 - 460

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 109/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/ljusspridning/impedansmätning 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin