Järn, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

Fe

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
 • Provet bör centrifugeras inom 1 timma.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 7 dygn 20-25°C
  - 3 veckor 2-8°C
  - Rör som förvaras >48 timmar ska vara avpipetterade.

 • Järnbehandling bör sättas ut 24h före provtagningen.

 • Referensintervall avser prov taget på morgonen före kl 10:00 p.g.a. dygnsvariation.

 • TIBC och transferrinmättad beräknas när järn och transferrin beställs samtidigt.

Referensintervall

Referensintervall avser prov taget på morgonen före kl 10:00 p.g.a. dygnsvariation

Vuxna:
9-34 μmol/L

Barn:
6 månader-12 år     5,0-28 μmol/L
12-18 år                 5,0-34 μmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, µmol/L

Mätprincip

Fotometri 

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU02508

Prioritet

Akut, Rutin