Procalcitonin, P-

System

Li-Heparinplasma

Synonym

PCT, Prokalcitonin

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Rör med Ljusgrön kork; Li-heparinrör med gel 
  • Avhälld plasma kan förvaras 1 dygn i 20-25°C och 2 dygn i 2-8°C

Referensintervall

Vuxna från och med 18 år
Kvinnor           <0,05 μg/L
Män                <0,08 μg/L

På barn upp till 1 veckas ålder:
0-6 timmar       <2 μg/L
6-12 timmar     <8 μg/L
12-18 timmar   <15 μg/L
18-30 timmar   <21 μg/L
30-36 timmar   <15 μg/L
36-42 timmar   <8 μg/L
42-48 timmar   <2 μg/L
För äldre barn   <0,05 μg/L
Barn mer än 1 veckas ålder t.o.m. 17 års ålder   <0,05 μg/L

Tolkningsförslag (μg/L)

0,1-0,5 särskilt >0,25: lokal bakterieinfektion möjlig
0,5-2,0: bakterieinfektion sannolik, sepsis möjlig
2-10: systemisk bakterieinfektion/sepsis sannolik
>10: tyder på allvarlig bakteriell sepsis/septisk chock

Mätprincip

Immunokemisk CMIA metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin