Glukos, Plv-

System

Pleuravätska

Synonym

Glu, Socker, Glukos i Pleuravätska 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Pleuravätska tas i EDTA(7/6mL)-rör som fylls till hälften. OBS! Provtagning för P-glukos skall ske i samband med pleurapunktionen.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Centrigugeras inom 30 minuter.
  • Avhällt är provet hållbart 1 dygn i kylskåp (2-8 °C).

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin