Troponin I, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

TNI, High Sensitive Troponin I, kardiellt troponin I (cTNI) 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    - 8 timmar 20-25°C
    - 1 dygn 2-8°C

    - Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Kvinnor    <16 ng/L

Män         <35 ng/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, ng/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

NPU-kod

NPU27591

Prioritet

Akut, Rutin