Erytrocyter, Csv- (Csv-EPK)

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss.
Ingår i Csv-celler.

Provtagning

  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Se även Csv-celler

Referensintervall

<3 · 10*6/L

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10E6/L

Mätprincip

Räkning, mikroskopi/partikelräknare

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Akut