Mononukleostest

System

Plasma, Serum, Helblod

Synonym

Mononukleosrelaterade antigen, Monospot, Körtelfeber, Kissing disease  

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Helblod kan tas i NaHep-, LiHep, EDTA- och i Nacitrat-rör, även plasma kan användas från dessa rör. Går även att ta i serum från serumrör med eller utan gel.
  • Serum/plasma kan förvaras i 2-8 °C i 3 dagar, för längre förvaring i -20 °C.
    Helblod kan förvaras i 2 dagar i 2-8 °C, men får inte frysas.

Referensintervall

0 arb enh 

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0 - 1)

Mätprincip

Kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej 

Prioritet

Akut, Rutin