LDL-kolesterol, P-

System

Li-heparinplasma

Synonym

LDLC, Low Density Lipoprotein Cholesterol

Remiss

 • Elektronisk remiss/Kungälv remiss
 • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

 • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
 • Centrifugeras  inom 3 timmar.
 • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
  - 5 dygn i 2-8°C
  - 3 månader -80°C
  - Rör som förvaras mer än 48 timmar eller vid -80°C ska vara avpipetterade.

Referensintervall

Vuxna:
21 – 30 år     1,2 – 4,3 mmol/L
31 – 50 år     1,4 – 4,7 mmol/L
≥51 år          2,0 – 5,3 mmol/L

Barn:
0 - 1 år                 0,45 - 3,9 mmol/L
1 - 6 år                 1,5 - 4,0 mmol/L
6 - 11 år               1,5 - 3,7 mmol/L
11 – 21 år             1,4 – 4,2 mmol/L

Storhet och enhet

mmol/L

Mätprincip

Kolorimetrisk, fotometri

Ackrediterad

Ja

NPU/SWE/VGR-kod

SWE05408

Prioritet

Akut, Rutin