filt-Ca-jon, f(pH), vB-

System

Helblod

Synonym

f(pH), post filter calcium på dialyserat blod

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Tas i hepariniserad spruta
  • Laboratoriemedicin utför endast analysen som back-up för ABL 90 på IVA.

  • För utförande se dokument Provhantering övriga analyser ABL i centuri.

Mätprincip

Jonselektiv elektrod

Prioritet

Akut