PK (INR), P-

System

Plasma

Synonym

Protrombinkomplex, INR kontroll, Warankontroll 

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss  

Provtagning

  • 1 fullt NaCitrat-rör med venblod, blå propp.
  • Hållbart i 24 timmar i rumstemperatur som helblod/plasma. Plasma får ej förvaras i 2-8 °C då faktor VII kan aktiveras av kallikrein i det temperaturområdet. 
    Om plasman ska frysas, centrifugera i stället enligt; 2000 g i 20 minuter med inbromsning 9. Pipettera av plasma ca 0,5 cm ovanför buffy-coat. För över till kryorör och frys in direkt på kolsyreis eller i -20 ºC/ -80 ºC. Bör transporteras med kolsyreis i frigolitlåda, alternativt i frysbehållare, till laboratoriet.
    Om transporttiden överskrider 5 timmar, ska proverna transporteras med kolsyreis.

Referensintervall

Normalområde (vuxna): 0,9-1,2 INR

Storhet och enhet

kvot, INR   

Mätprincip

Tidmätning  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

Rutin, Akut