Hemoglobin, F- (hemoccult)

System

Faeces

Synonym

Hemoglobin kvalitativt i faeces, Hemocult II, Hb

Observera!

Denna metod är utgående men är kommer att analyseras så länge det finns reagens kvar. Ny metod är F-HB, Actim Blood test som börjar analyseras 2022-02-01.

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss

Provtagning

  • Hemoccult kit med testkort, inkl bruksanvisning, rekv från Marknadsplatsen.
  • Ta med spatel en risgrynsstor mängd faeces från faecesklumpens inre. Stryk ut provet tunt i första rutan i provtagningskuvertet. Ta med ny spatel prov från en annan del av faecesklumpen och stryk ut i den andra rutan. Prov bör tas från 3 olika dagar.
    Se Patientinstruktion, F-Hb
  • Prov lämnas från tre på varandra följande avföringar. (En remiss/prov)
  • Testkorten lämnas till laboratoriet i medföljande påse (senast inom en vecka).

Referensintervall

0 arb enh

Storhet och enhet

Masskoncentration, arb enh (0-2).

Mätprincip

Kvalitativ metod

Ackrediterad

Nej

Prioritet

Rutin