Calcium, P-

System

Li-heparinplasma

Remiss

Elektronisk remiss/Kungälv remiss 

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, ljusgrön propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:
    -7 dygn 20-25°C
    -3 veckor 2-8°C
    -8 månader -20°C
    Rör som förvaras >48 timmar eller vid -20°C ska vara avpipetterade

Referensintervall

Vuxna: 2,15-2,50 mmol/L

Barn:
0 - 10 dagar        1,90 - 2,60 mmol/L
10 dagar - 2 år    2,25 - 2,75 mmol/L
2 - 12 år:            2,20 - 2,70 mmol/L
12 - 18 år           2,10 - 2,55 mmol/L

Storhet och enhet

mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

Akut, Rutin